Administração

YÖNETİM DERS

 

Kimlik Ders

 

Denominaçã :Yönetimi ders programı

Diploma: Yönetim Lisans

Modalidad ve : Yüz, Lisans

Toplam Yıllık İşler : 200

Panel boyutları: 50 öğrenci sınıflar

Kaydırma işlemi : Gündüz ve Gece

Toplam saat Eğitim : 3,216 saat

Ödeme Programı Ders : Minimum-08 dönem ve azami 12 dönem,

 

Yönetim Lisans Programı Vahşetin entegrasyon, Fakültesi – Bakanlık Yönetmeliği sayılı tarafından tanınan FIS 31/10/2012 216, çağdaş pazar çevreye ve topluma uydurulmuş temel amacı eleştiri ve sorgulama eğitimi, disiplinlerarası, insancıl ve kavramsal, özerklik, yetki, bilgi, beceri, muhakeme, tutum, girişimci düşünce, etik ve multidisipliner karakteriyle, mesleki faaliyetin çeşitli alanlarda mesleklerini icra edebilmek bilimsel bilgi, teknik, ile profesyoneller oluşturan bir bütün olarak ve disiplinler ötesi, vatandaş olarak ve şirketlerin ve kuruluşların belirsizliği minimize ve amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek devamlılığı için profesyonel olarak katkıda.

İşletme elbette misyonu kuruluş amaçları teknolojinin uyum teşvik niyeti karşılamak ve onların istihdam için gerekli beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi için öğrenci koşullarını sağlamaktır, ders vektörlerin biri sosyal sorumluluktur . Başka bir deyişle, bir hümanist yönelim öğrencilerin hazır kendilerini basit ıslah tanımlamak ve teknolojik etkilerle ilgili sosyal etkileri bilincinin önemini gösterdiği gibi içerik, gerekli olur bitmiş kalmamak.

En çarpıcı özellikler, etik, yenilik ve profesyonel geleceğin kritik duruşunu değerlemesi emek piyasasında referanslar ve farklılaşmayı yapma gibi ders bulunmaktadır.

 

Genel amaç

 

Yöneticiler kritik anlamda ve nitelikli etik ve mesleki davranış sahip profesyoneller yetiştirmek. Bir yaratıcı Yönetici, yaratıcı ve bilgi, deneyim ve kuruluşların rekabet gücü ve bölgesel, ulusal ve küresel pazarlarda dayanıklılığını artırmak bakış açıları ile girişimci.

 

 

Özel hedefler

 

 • İşletme katı bilgiye sahip Tren uzmanları istenen bilgilerin kalitesini ve bu bilgileri nasıl geliştirmek isteyen, iş yönetimi teknolojik kaynakların yeterliliğini teşvik edebilmek için;
 • teknik ve mesleki eğitim, dinamik ve güncellenen, meslekte öğrencilerin ilgi uyandırmadan ve onlara ürün ve hizmet kalitesine öncelikle odaklanmış eğitim sunan teşvik etmek;
 • hakkında eleştirel ve yansıtıcı düşünme geliştirmek için bir hümanist eğitim sağlamak, etik, politik, sosyal, ekonomik ve yönetim ve bilgi sistemleri alanında ilgili;
 • diğer konular geliştirilmesi için gerekli olan bir teorik temel oluşturmak için soyut mantıksal akıl yürütme kabiliyetini iyileştirmek;
 • Tabii müfredatı oluşturan çeşitli içeriklerin arasındaki entegrasyonun bir metodoloji ile kuruluş amaçları yönetim teknolojisi uyumu teşvik etmek yönetsel yetkinlik geliştirmek;
 • örgütsel sorunlara çözüm geliştirmek için teorik ve pratik sağlamak;
 • Özellikle bölgesel şirketlerinde, organizasyonlarda ihtiyaç ve bilgi sistemlerinin öneminin anlaşılmasını sağlayın.

 

Profil Ağ çıkışı

 

Profil Yönetimi Ders çıkış o eğitim kurumunun potansiyelini ve dağıtım kent bağlamında gerçekleşecek ve bölgeyi çevreleyen stratejik seçimler faaliyet gösterdiği bağlam bölgesel özelliklerini yansıtan Brezilyalı profil altında olduğunu.

Bu kursun çıkış organizasyon ortamında bilgi işleyebilir ve hedefler belirlemek için ana mekanizma olarak bu bilgileri kullanma yeteneğine sahip.

FIS tarafından oluşturulan yönetici uzman uzmanlığı ile tamamlanmaktadır yönetimi (sistem ve yöntemlerin, pazarlama, finans, insan kaynakları ve üretim) temel alanlarda bilgiye sahiptir. Bu profesyonel en etkili yolu böylece farklı becerilere sahip profesyonel olma, bilginin yönetici kullanarak onları karşılamak ne tanımlayan işletmelerin ihtiyaçlarını anlayabilir.

BECERİ VE YETENEKLER

Ders çıkış bir yöneticinin aşağıdaki temel becerilere sahip:

 • Tanır ve çözümler, stratejik düşünmek eşitler sorunları setleri, emek sürecinde değişiklikler, önleyici etki tanıtır;
 • Çünkü mevcut toplumda sürekli değişiklikler nedeniyle, mesleki faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyum kendine teorik temeli gerekli yönlülük vardır;
 • zaman ve çalışma alanını yönetme;
 • Bu ifade ve iletişim onun grubuyla becerileri, hiyerarşik üstleri veya astları, işbirliği, takım çalışması, diyalog, müzakere ve kişilerarası iletişimin egzersiz vardır;
 • Bu iş ya da tam tersi günlük hayatın bilgi aktarımı kapasitesine sahiptir;
 • inisiyatif, yaratıcılık, isteklilik, öğrenmeye açıklık kalitesi ve işlerinin etik sorunlar bilinci değiştirmek zorunda;
 • kritik yansıtmak ve (üretken yapı Konumu ve işlevi de dahil olmak üzere, hak ve görevleri) üretim alanında hareket eden;
 • Bu fenomenler arasındaki biçimsel ve nedensel ilişkiler kurmak için değerler, matematiksel formülasyonlar ile çalıştırılması ya da farklı organizasyonel ve sosyal bağlamlarda eleştirel ve yaratıcı kendilerini ifade etmek eleştirel ve analitik mantıksal akıl yürütme vardır.
 • o ilişkiler kurmak ve sözel uyaranlara sembolleri anlamak için tesisi bulunmaktadır gibi soyut akıl yürütme vardır;
 • Sen iş becerileri ve grup iletişim ve ifade var;

 

Daha spesifik olarak, genel ve özel kuruluşların yönetiminde uygulanan çağdaş bilgi teknolojileri planlama, analiz, kullanım ve değerlendirme çalışması için eğitim uzmanları üzerinde ana odak olduğu gibi elbette mezunlarının eğitim birleştirebilirsiniz.

Bu yeterlilik göz önüne alındığında, mezunlarının kurs ayrıca aşağıdaki özel beceriler içerir:

 • Yeni yönetim teknolojilerinin anlayış kolaylığı.
 • Tavsiye ve yönetim teknolojilerinin doğru kullanımına ilişkin şirketleri düzenlemek;
 • yönetim alanında bilgi erişimini ve yayılmasını kolaylaştırmak;

Toplumda mesleki faaliyetlerinin etkisinin bir hümanist eleştirel bir bakış sahibi olmak.

 

Pratik Saha

 

-In iş / idari alan

kamu ve özel şirketler, (kar olan veya olmayan, özel, kamu veya sivil toplum) sosyal örgütler, herhangi bir ekonomik sektör birlikleri, sınıfçı, karmaşık örgütler veya mikro ve küçük şirketler, kamu tüzel kişileri,. kamu ve özel sektör, sanayi, ticaret ve iş hizmetinin kuruluşlar. diğerleri arasında insan kaynakları, pazarlama, etkinlik organizasyonu, mali kaynaklar, üretim sistemlerine ve yöntemlerine alanlarında Danışma ve danışmanlık.

-In öğretim alanı

yüksek öğretim kurumları ve araştırma ve teknik kurslar.

 

kabiliyetini şirket ve sürekli değişikliklere uyum için: eylem için pek çok olasılık ile, profesyonel yönetici pazarında en önemli şey için dikkatli olması gerekir.

Bu yeni Gerçekte, anahtar profesyonel özellikle her yeni paradigma ile değiştirmek ortamlarda, farklı kitlelere hitap eden, doğru stratejilerin uygulanması için olması gerekir görünümüdür.

 

Vahşetin Okula uyum

İDARESİ BÖLÜMÜ

akış şemasıdır Planı

1. DÖNEM
2. DÖNEM
3o.PERÍODO
4. DÖNEM
5. DÖNEM
6. DÖNEM
7. DÖNEM
8. DÖNEM
Ben TGA

(04)

TGAII

(04)

Introd. Hukuk Bilimi

(04)

Ora. İnsan Kaynakları I

(04)

Ora. HR II

(04)

Örgütsel psikoloji

(04)

Ora. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Of

(04)

yönetiminde özel konular

(04)

ekonomi

(04)

Temel muhasebe

(04)

Finansal matematik

(04)

Üretim Yönetimi I

(04)

Üretim Yönetimi II

(04)

Müzakere Teknikleri

(04)

Ora. Bilgi Sistemi

(04)

Finan pazarı. ve Sermaye

(04)

Yönetim Sosyolojiye uygulanan

(04)

Uygulamalı Bilişim

(04)

Burada pazar idaresi

(04)

 

PAZARLAMA II yönetim

(04)

Ora. Kaynaklar, Materyaller ve Eşitlik I

(04)

Adm.o Kaynakları, Malzeme ve Özellikleri II

(04)

Bölgesel gelişme

(04)

Şirket Oyunları

(04)

matematik

(04)

Felsefe ve etik

(04)

Organizasyon, Sistem ve Yöntemler I.

(04)

Organizasyon Sistemi ve Metot II

(04)

Ora. Mali ve Bütçe

(04)

Ticari ve Vergi Hukuku

(04)

ELab. ve Ekonomik Projeleri Değerlendirme

(04)

Tamamlama Ders II Work

(08)

Portekizli dil

(04)

istatistik

(04)

Araştırma Metodolojisi

(04)

Brezilya ekonomisi

(04)

Contab.Gerencial ve maliyetler

(04)

girişimcilik

(04)

Denetimli Evre I

(08)

Denetimli II

(08)

20 kredi 20 kredi 20 kredi 20 kredi 20 kredi 20 kredi 24 kredi 28 kredi

sınıfta Saatler – 2592 h / a Sahne Müfredat – 300 h / a –

Tabii Tamamlama Çalışma – 144 h / a – Diğer Etkinlikler – 180 h / a

 

Muhasebe Kursu için Ortak konular: Finansal Matematik – Örgüt Psikolojisi – PESQ ise hem metodoloji. Bilimsel – Matematik – Portekizce – Felsefe ve Mesleki Etik.

Saatler Tabii 3,036 h / a

 

akış şemasıdır Planı

1. DÖNEM
2. DÖNEM
3o.PERÍODO
4. DÖNEM
5. DÖNEM
6. DÖNEM
7. DÖNEM
8. DÖNEM
Ben TGA

(04)

TGAII

(04)

Introd. Hukuk Bilimi

(04)

Ora. İnsan Kaynakları I

(04)

Ora. HR II

(04)

Örgütsel psikoloji

(04)

Ora. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Of

(04)

yönetiminde özel konular

(04)

ekonomi

(04)

Temel muhasebe

(04)

Finansal matematik

(04)

Üretim Yönetimi I

(04)

Il Üretim Yönetimi

(04)

Müzakere Teknikleri

(04)

Ora. Bilgi Sistemi

(04)

Finan pazarı. ve Sermaye

(04)

Yönetim Sosyolojiye uygulanan

(04)

Uygulamalı Bilişim

(04)

Burada pazar idaresi

(04)

 

PAZARLAMA II yönetim

(04)

Ora. Kaynaklar, Materyaller ve Eşitlik I

(04)

Adm.o Kaynakları, Malzeme ve Özellikleri II

(04)

Bölgesel gelişme

(04)

Şirket Oyunları

(04)

matematik

(04)

Felsefe ve etik

(04)

Organizasyon, Sistem ve Yöntemler I.

(04)

Organizasyon Sistemi ve Metot II

(04)

Ora. Mali ve Bütçe

(04)

Ticari ve Vergi Hukuku

(04)

ELab. ve Ekonomik Projeleri Değerlendirme

(04)

Tamamlama Ders II Work

(08)

Portekizli dil

(04)

istatistik

(04)

Araştırma Metodolojisi

(04)

Brezilya ekonomisi

(04)

Contab.Gerencial ve maliyetler

(04)

girişimcilik

(04)

Denetimli Evre I

(08)

Denetimli II

(08)

20 kredi 20 kredi 20 kredi 20 kredi 20 kredi 20 kredi 24 kredi 28 kredi

sınıfta Saatler – 2592 h / a Sahne Müfredat – 300 h / a –

Tabii Tamamlama Çalışma – 144 h / a – Diğer Etkinlikler – 180 h / a

ders-içinde 3036 Saat

Muhasebe Kursu için Ortak konular: Finansal Matematik – Örgüt Psikolojisi – PESQ ise hem metodoloji. Bilimsel – Matematik – Portekizce – Felsefe ve Mesleki Etik.

 

Koordinatör: Prof. Tülyum Edson Souza da Silva

E-posta: administração@fis.edu.br

Telefon: (87) 3831-1472 – Uzatma 205


evden eve nakliyat”>Evden Eve Nakliye
umraniye evden eve nakliyat
beykoz evden eve nakliyat
göktürk evden eve nakliyat
avcılar evden eve nakliyat firmalari
kadiköy evden eve nakliyat
kartal nakliyat
sariyer nakliyat
maltepe evden eve nakliyat
atasehir nakliyat
florya evden eve nakliyat
istanbul sehirlerarasi nakliye
Üsküdar evden eve nakliyat
Çekmeköy evden eve nakliyat
Bakırköy evden eve nakliyat
beylikdüzü evden eve nakliyat
atasehir evden eve nakliyat
esenler nakliyat
ümraniye nakliyat
maslak evden eve nakliyat
bostancı nakliyat
İstanbul İzmir Evden Eve Nakliyat
bursa nakliyat
balıkesir nakliyat
antalya nakliyat
aydın nakliyat
çanakkale nakliyat
muğla nakliyat
manisa nakliyat
denizli nakliyat
uşak nakliyat
bahçesehir nakliyat
esenler nakliyat
başaksehir nakliyat
istanbul nakliyat
Eşya Depolama
İstanbul Eşya Depolama
Ev Eşyası Depolama
Erenköy Eşya Depolama
Göztepe Eşya Depolama
Sarıyer Eşya Depolama
Evden Eve Eşya Depolama
Ev Eşyası Depolama
Ümraniye Eşya Depolama
Üsküdar Eşya Depolama
pendik nakliyat
üsküdar nakliyat
beşiktaş nakliyat
Kağıthane nakliyat
sancaktepe nakliyat
kavacık nakliyat
dudullu nakliyat
erenköy nakliyat
kartal nakliyat
kocaeli nakliyat
Şehirlerarası Nakliyat
Şehirlerarası Evden Eve Nakliyat
İstanbul Şehirlerarası Nakliyat
sehirlerarasi evden eve nakliyat
Ümraniye Nakliyat/a>
Ataşehir nakliyat
Çekmeköy nakliyat

Maltepe Nakliyat
Kadiköy Nakliyat
Beykoz Nakliyat
ofis taşıma
Evden Eve nakliye
Esenyurt Nakliyat
Sultanbeyli Evden Eve Nakliyat